Dzisiaj jest: 25 Listopada 2020   |   Imieniny obchodzą: Katarzyna, Erazm, Klemens

Projekty zrealizowane z udziałem krajowych środków zewnętrznych

1. Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1

2. Budowa gazociągu średniego ciśnienia za torami PKP – ul. Okrzei, Rurowa, Sosnowa, Kondrackiego, Bartnia, Trzaskoniec, Farfak, Źródlana oraz wsiach Wólka Świątkowa, Krynka i Role

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiatraki – Zimna Woda

4. Przebudowa ulicy Cieszkowizna w Łukowie

5. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Armii Ludowej i Chrobrego oraz Rolniczej i Telimeny

6. Wykonanie terenowych urządzeń sportowych – boisko, bieżnia i elementy małej lekkoatletyki przy Szkole Podstawowej Nr 1

7. Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2

8. Budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 5 w m. Łuków w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012

9. Budowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną ogólnie dostępnego przy Gimnazjum Nr 3 w Łukowie w ramach programu „BLISKO BOISKO”

10. Budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 4, Gimnazjum Nr 1 w m. Łuków w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012

11. Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1

12. Remont ulic 11 Listopada i Alej Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Siedleckiej do ul. Jana Pawła II w m. Łuków

13. Remont ulicy Rogalińskiego i 700-lecia w m. Łuków

14. Budowa ulicy Prusa (łącznik ul. Prusa z ul. Cieszkowizna)

15. Bezpieczny i sportowy Park Miejski w Łukowie

16. Budowa ulicy Kiernickich

17. Budowa treningowego obiektu lekkoatletycznego w wariancie 200m przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łukowie

18. Upowszechnianie nauki pływania wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych z miasta Łuków

19. Modernizacja treningowych boisk piłkarskich, kortów tenisowych oraz basenu dużego na potrzeby klubów sportowych w Łukowie

20. Budowa trasy rowerowej w Łukowie

21. Upowszechnianie nauki pływania wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych z miasta Łuków – II edycja

22. Budowa ul. Polnej w m. Łuków

23. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Łukowie, ul. Wyszyńskiego 10/16, 21-400 Łuków

24. Posiłek w szkole i w domu

25. Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie poprzez zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych

26. Budowa Otwartych Stref Aktywności – wariant rozszerzony – 2 obiekty